Kệ Sắt V Lỗ

Liên hệ báo giá

 • Rộng 0.4 M (Tải Trọng 50 kg/ 1 tầng)
 • Dài 1m x Rộng 0.4m x Cao 2m x 3 mặt kệ giá: liên hệ
 • ,Dài 1m x Rộng 0.4m x Cao 2m x 4 mặt kệ giá: liên hệ
 • Dài 1m x Rộng 0.4m x Cao 2m x 5 mặt kệ giá: liên hệ
 • Dài 1m x Rộng 0.4m x Cao 2m x 6 mặt kệ giá:  liên hệ
 • Rộng 0.4 M (Tải Trọng 70 kg/ 1 tầng)
 • Dài 1m x Rộng 0.4m x Cao 2m x 3 mặt kệ giá:  liên hệ
 • Dài 1m x Rộng 0.4m x Cao 2m x 4 mặt kệ giá:  liên hệ
 • Dài 1m x Rộng 0.4m x Cao 2m x 5 mặt kệ giá:  liên hệ
 • Dài 1m x Rộng 0.4m x Cao 2m x 6 mặt kệ giá:  liên hệ
 • Rộng 0.4 M (Tải Trọng 80 kg – 100 kg/ tâng)
 • Dài 1m x Rộng 0.4m x Cao 2m x 3 mặt kệ giá:  liên hệ
 • Dài 1m x Rộng 0.4m x Cao 2m x 4 mặt kệ giá:  liên hệ
 • Dài 1m x Rộng 0.4m x Cao 2m x 5 mặt kệ giá:  liên hệ
 • Dài 1m x Rộng 0.4m x Cao 2m x 6 mặt kệ giá:    liên hệ

Mọi chi tiết vui long liên hệ số Zalo hoặc số đi động: 0777.333.118

Kệ Siêu Thị Vương Ánh Dương chuyên cung cấp các loại Kệ sắt V Lỗ Chất Lượng Tại Bình Phước, Đăk Nông, Bình Dương, Đồng Nai. Chúng tôi giao hàng lắp đặt miễn phí tất cả các tỉnh.

Danh mục: