Kệ Sắt V Lỗ 5 Tầng

Liên hệ báo giá

Kích thước kệ săt V LỖ 5 TẦNG

Sắt V lỗ 1×3 cm: ( đo thực tế: 0.5cmx2.5cm):
+ Độ dày 1.5mm:  (Khổ 2m, 3m)

LA rộng 6cm( sắt dẹp,  đo thực tế: 5.5cm):

+ Độ dày 1.5mm :  (Khổ 2m, 2m4, 3m)

Sắt V lỗ 3×3 cm màu XÁM ( đo thực tế: 2.5cmx2.5cm)

+ Độ dày 1.5mm : ( Khổ cắt theo yêu cầu)

+ Độ dày 2.0mm 🙁 Khổ 2m, 2m4, 3m)

Sắt V lỗ 3×3 cm màu TRẮNG ( đo thực tế: 2.5cmx2.5cm)

+ Độ dày 1.5mm :  ( Khổ cắt theo yêu cầu)

V lỗ 4×4 cm màu XÁM ( đo thực tế: 3.5cmx3.5cm)

+ Độ dày 1.5mm :  (Khổ 2m, 2m4, 3m)
+ Độ dày 2.0mm : (Khổ 2m, 2m4, 3m)

V lỗ 4×4 cm màu TRẮNG ( đo thực tế: 3.5cmx3.5cm)

+ Độ dày 1.5mm : (Khổ 2m, 2m4, 3m)
+ Độ dày 2.0mm :  (Khổ 2m, 2m4, 3m)
Sắt V lỗ 3×5 cm ( đo thực tế: 2.5cmx4.5cm)

+ Độ dày 1.5mm :  (Khổ 2m, 2m4, 3m)
+ Độ dày 2.0mm :(Khổ 2m, 2m4, 3m)

Sắt V lỗ 4×6 cm ( đo thực tế: 3.8cmx5.8cm)

+ Độ dày 2.0mm : Khổ 2m,2m4, 3m) – MÀU XÁM
+ Độ dày 2.0mm :  (Khổ 2m,2m4, 3m) – MÀU TRẮNG

Sắt V lỗ 4×8 cm ( đo thực tế: 3.5cmx7.5cm)

+ Độ dày 2mm :   (Từ 4/11/2020 có đủ 3 khổ 2m, 2m4, 3m)

Mọi chi tiết vui long liên hệ số Zalo hoặc số đi động: 0777.333.118

Kệ Siêu Thị Vương Ánh Dương chuyên cung cấp các loại Kệ sắt V Lỗ Chất Lượng Tại Bình Phước, Đăk Nông, Bình Dương, Đồng Nai. Chúng tôi giao hàng lắp đặt miễn phí tất cả các tỉnh.

Danh mục: